MUGI

Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintaritza

  • ekitaldiak
  • komunikazio estrategia
  • prentsa kudeaketa
  • kanpainak
  • irudia eta diseinua
  • komunikazio euskarriak
  • sare sozialen kudeaketa


Identitatea & Kanpainak


mugi kultur atelier fitxa

MUGI udalerriak kultur atelier