Transcreativa ekitaldia

  • Kultura
  • Sinnergiak
  • Donostia 2016
  • irudia & diseinua
  • ekitaldiak


Kongresuak & Ekitaldiak


Transcreativa proiektu europarraren baitan egindako Sormen Poloen komunikazio kanpaina eta produkzioa. Proiektuari amaiera emateko ekitaldiaren antolakuntza.

71 1

71 2

71 2.1

71 3

71 4

71 5

71 6

71 7

71 8

71 11

71 13

71 9

71 10