Ihitza aldizkaria

Eusko jaurlaritza

Aldizkariaren eduki eta erredakzio lana, aldizkariaren bertsio digitala, itzulpenak eta ilustrazioak, argazkiak eta maketazioa.

  • Ingurumena
  • Eusko Jaurlaritza
  • Hezkuntza


Prentsa Kabinetea


 

43 7

 

43 6

 

 

 

43 3

 

43 8

 

43 4