Legazpiko udaletxea

Komunikazio kabinetea

Komunikazio estrategia, prentsa-kabinetea eta 'Kontsejutik' aldizkariaren produkzio eta maketazio lanak Legazpiko Udaletxean.

  • Administrazio publikoa
  • Legazpiko Udala


Prentsa Kabinetea


60 10

60 11

60 12

60 13

60 14

60 15

60 16